X

Onze Visie

Kodos adviseert opdrachtgevers over de verbetering van de beheersing van financiën, risico's, scope, planning, organisatie, informatie, kwaliteit en veiligheid. Daarmee tillen we de integrale beheersing van projecten naar een hoger niveau en brengen we projectopdrachten succesvol ten einde.
Kodos Financieel management

Beheersing van de balans tussen budgetten, actuele kosten en prognoses

Lees meer >
Kodos Kostenmanagement

De balans tussen waarde, prijs en kosten.

Lees meer >
Kodos Scopemanagement

De scope is het uitgangspunt van het hele project.

Lees meer >
Kodos Risicomanagement

Gaat verder dan alleen een risicoregister bijhouden.

Lees meer >
Kodos Planningsmanagement

Nauwkeurig de mijlpalen van de verschillende projectfasen bewaken.

Lees meer >
Kodos Organisatiemanagement

Effectiviteit in de processen leidt tot een kleinere organisatie.

Lees meer >
Kodos Kwaliteitsmanagement

Het verbeteren van de processen en procedures.

Lees meer >
Kodos Informatiemanagement

Op consistente wijze faciliteren van de informatiebehoefte binnen een projectorganisatie.

Lees meer >
Kodos Veiligheidsmanagement

Veiligheid gaat voor alles!

Lees meer >
Kodos
 • Uitgelicht

  Traverse Harlingen

  Provincie Fryslân Hiermee wordt bereikt:
  • De nieuwe weg is veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen
  • De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen
  Bekijk Project

Overige projecten

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met innovatieve ideeën de financiële prognoses en de beheersing betrouwbaarder kunnen maken. Zowel bij innovatieve als bij traditionele contractvormen kunt u op onze praktische kennis rekenen. Hoe eerder u ons inschakelt, hoe meer invloed wij met onze projectbeheersing kunnen uitoefenen op de kwaliteit van uw project.

Aanleg Amstelveenlijn

Gemeente Amsterdam Dienst Metro en Tram Bekijk project

Standaard Systematiek Kostenramingen 2018

CROW Bekijk project

Dijkversterking Eemshaven Delfzijl

Waterschap Noorderzijlvest Bekijk project

Prioritaire dijkversterkingen

Waterschap Limburg Bekijk project

Tata Steel IJmuiden

Tata Steel IJmuiden Bekijk project

Programma’s Implementatie HSL Aanbod

NS Reizigers Bekijk project

Knooppunt Joure

Provincie Fryslân Bekijk project
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos
Kodos Kodos

Enkele opdrachtgevers aan het woord

 • De projectsamenwerking met Kodos verloopt naar volle tevredenheid. De geleverde meerwaarde van Kodos is dat zij zorgen voor betrouwbare kostenramingen met een actueel marktadvies. Bij diverse projecten heeft dit tot goede resultaten geleid.

  Kodos

  Kees Regelink

  4Building
 • Kodos voert het financiële beheer op de RSP projecten A6-A7 Knooppunt Joure en de N31 Traverse Harlingen (€ 225 mln.). Twee complexe projecten in een bestuurlijk
  gevoelige omgeving. De meerwaarde van Kodos zit in de objectiviteit gecombineerd met een (h)eerlijke no-nonsense houding. Dit levert goede cijfers, een goed zicht en daardoor meer grip op de financiën.

  Kodos

  Gosse Schriemer

  provincie Fryslân