X

Informatiemanagement

Bepalend voor de efficiëntie van de projectorganisatie

Informatiemanagement is het op consistente wijze faciliteren van de informatiebehoefte binnen een projectorganisatie. Het goed, en vooral ook bij de juiste personen, vastleggen van zaken als de projectopdracht, besluitvorming, overeenkomsten, voortgangsrapportages, notulen, scopewijzigingen en versiebeheer, is uitermate belangrijk voor de efficiëntie van de projectorganisatie en de beheersing van het project.

Doel is om informatie praktisch te structureren en gedurende het gehele project goed toegankelijk te maken. Na afsluiting van het project dient de projectdocumentatie bovendien gearchiveerd te worden.

Kodos adviseert in het optimaliseren van het informatiemanagement en de praktische toepassing van het documentbeheer. De eisen die vanuit de organisatie(s) gesteld worden, vormen hiervoor het uitgangspunt. Alleen op die manier kan een proces goed worden ingericht. In verband met de consistentie wordt het informatiemanagement bij voorkeur bij één persoon neergelegd.

Vragen?

Harry BolwerkSenior adviseur
Kodos