X

Kwaliteitsmanagement

De optimalisatie tussen kwaliteit en kosten blijft dé uitdaging

Het verbeteren van de processen en procedures wordt geborgd in het kwaliteitsplan. Ter borging van de kwaliteit worden, naast interne en externe audits, steeds evaluaties uitgevoerd. Bovendien zijn we voortdurend alert op eventuele verbeteringen.

Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is dat er binnen de projectorganisatie, zowel bij het management als bij de stuurgroep, voldoende draagvlak wordt gecreëerd. Dat zorgt niet alleen voor vertrouwen, maar borgt tevens de kwaliteit van de producten en processen. Alleen op die manier kan optimaal voldaan worden aan de projectopdracht. Het projectplan en de inrichting van de processen worden steeds doorgelicht. Er wordt doorlopend gecontroleerd of de mandatering goed geregeld is, de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en of er steeds op het juist moment aangehaakt wordt in de processen.

Het neerzetten van een goed kwaliteitsmanagement ziet Kodos als één van haar belangrijkste taken. Wij hebben de sterke focus om met minimale kosten een optimale kwaliteit te leveren. Kodos kan ook onafhankelijk van de projectmanager de project- of programmaborging bewaken. Namens de stuurgroep verifiëren we of er conform het kwaliteitsplan gewerkt wordt en of de projectdoelstellingen gehaald worden. Vervolgens voorzien we de stuurgroep of projectmanager van praktische adviezen. Gedurende de looptijd van het project moet het kwaliteitsplan continu worden geactualiseerd en verbeterd.

Vragen?

Jan FolbertSenior adviseur
Kodos