X

Organisatiemanagement

Effectiviteit in de processen leidt tot een kleinere organisatie

Wat het organiseren en aansturen van projectbeheersing betreft, is Kodos graag leidend. Kodos streeft er steeds naar om een deskundig projectbeheersingsteam neer te zetten dat elkaar goed aanvult en zo kan sturen op alle beheersaspecten van een project. De processen binnen deze organisatie zijn deels projectspecifiek en daarmee maatwerk.

De organisatorische aansturing van een project ligt vanzelfsprekend bij de opdrachtgever zelf. Kodos kan daarbij als adviserende partij wel aangeven hoe de organisatie eventueel verbeterd kan worden.

Vragen?

Martijn GesinkDirecteur/Consultant
Kodos