X

Veiligheidsmanagement

Veiligheid gaat voor alles!

Veiligheid op en rond projecten is een heel belangrijk item. Zeker bij de overheid gelieerde bedrijven is het voorkomen van ongevallen een speerpunt in het beleid. Opdrachtnemers en onderaannemers worden steeds meer gestimuleerd om meer aan veiligheid op de bouwplaats te doen. Het belangrijkste is een open cultuur waarin alles bespreekbaar is en men elkaar aanspreekt op onveilig handelen.

Kodos zorgt ervoor dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf én voor de ander. Andere items die Kodos nauwlettend in de gaten houdt, zijn dat veiligheid altijd onderwerp van gesprek is bij audits en evaluaties, dat één persoon verantwoordelijk is voor het ‘managen’ van de veiligheid, dat er één meldpunt is voor onveilig handelen en dat de ontruimingsoefeningen en instructies periodiek herhaald worden. Daarnaast moet iedereen in het bezit zijn van een VCA.

Vragen?

Jan FolbertSenior adviseur
Kodos