X

Projectbeheersing

Grote infrastructurele en bouwprojecten zijn door de technische aspecten, de vele stakeholders en de impact op de omgeving doorgaans complex van aard. Het succes van het project is afhankelijk van talloze factoren. Het opzetten van een effectieve projectorganisatie wat betreft bemensing, structuur en processen is van doorslaggevend belang. Processen worden zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat ze het projectteam minimaal belasten.
Omdat wij onze opdrachtgevers optimaal willen faciliteren en uitsluitend de meest hoogwaardige en complete dienstverlening willen bieden, werken wij op andere kennisgebieden van projectbeheersing nauw samen met gespecialiseerde externe partijen. Op deze manier geven wij optimaal invulling aan onze doelstelling: het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers door het complete palet aan projectbeheersing aan te bieden voor zowel infrastructurele als bouwprojecten.

Kodos Financieel management

Beheersing van de balans tussen budgetten, actuele kosten en prognoses

Lees meer >
Kodos Kostenmanagement

De balans tussen waarde, prijs en kosten.

Lees meer >
Kodos Scopemanagement

De scope is het uitgangspunt van het hele project.

Lees meer >
Kodos Risicomanagement

Gaat verder dan alleen een risicoregister bijhouden.

Lees meer >
Kodos Planningsmanagement

Nauwkeurig de mijlpalen van de verschillende projectfasen bewaken.

Lees meer >
Kodos Organisatiemanagement

Effectiviteit in de processen leidt tot een kleinere organisatie.

Lees meer >
Kodos Kwaliteitsmanagement

Het verbeteren van de processen en procedures.

Lees meer >
Kodos Informatiemanagement

Op consistente wijze faciliteren van de informatiebehoefte binnen een projectorganisatie.

Lees meer >
Kodos Veiligheidsmanagement

Veiligheid gaat voor alles!

Lees meer >
Kodos