X

Ontsluiting Bio Science Park

De vraag aan Kodos

Het project Ontsluiting van het Bio Science Park (OBSP) vormt een belangrijke schakel in de hoofdwegenstructuur van Leiden en voorziet met name in de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op de Plesmanlaan en een nieuwe ontsluiting voor het Leiden Bio Science Park. Deze maatregelen zorgen voor een duurzame verbetering van de verkeersafwikkeling op dit deel van het Leidse wegennet. Aan Kodos is in gevraagd om advies te leveren gedurende de haalbaarheidsstudie tot en met de uitvoering.

Onze oplossing

Door Kodos is gedurende de voorbereidingsfase de financiële haalbaarheid van varianten bepaald inclusief een levensduuranalyse. Ten behoeve van de aanbesteding zijn de plafondbedragen bepaald en is inhoud geleverd voor de vraagspecificatie voor de beheersing en het wijzigingenproces. Daarnaast is het risicoprofiel van het project bepaald en geadviseerd over de opname van reserves in het gemeentelijk weerstandsvermogen. Gedurende de uitvoering van het project adviseerde Kodos bij de afhandeling van de wijzigingen.

Interesse?

Diederik ZuiderwijkDirecteur/Consultant

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Periode: 2011 - 2018

Locatie: Leiden

In het kort:

financieel management, kostenmanagement, SSK raming, levensduuranalyse, haalbaarheidsstudie, vraagspecificatie, wijzigingen

Bekijk locatie